Dava Dilekçesi Hazırlanması

Dava Dilekçesi Hazırlanması

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren, bazı istisnalar dışında, 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açılmalı, bunun için de hukuki argümanları sağlam bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

Vergi yargısının da dâhil olduğu idari yargıda, yazılı yargılama usulü geçerlidir. Sözlü yargılama yapılmaz. Belli miktarı aşan dosyalarda talep halinde duruşma yapılabilir ama duruşmada tanık dinlenemez ve duruşmadaki beyanlar tutanak altına alınmaz. Onun için dava dilekçesi önem arz etmektedir.

Dava dilekçesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’a uygun şekilde düzenlenerek dilekçe ret kararı ile karşılaşılmaması, hatta dilekçede aynı yanlışların tekrarı halinde davanın reddedilmemesi ve vergi yargısında her ne kadar re’sen araştırma ilkesi geçerli olsa da dava dilekçesinde uyuşmazlığın net şekilde ortaya konulması ve nereden kaynaklandığının belirtilmesi için dava dilekçelerinin alanında uzman vergi hukukçuları tarafından hazırlanması elzemdir.

Vergi yargılamasında dava dilekçesi ile savunmaya cevap dilekçeleri ilk derece mahkeme aşamalarında verilen dilekçeler olup, anılan dilekçelerin usulüne uygun şekilde düzenlenip yargılamaya ışık tutulması, yargılamadan beklenen amacın gerçekleşmesi ve sonuca ulaşma açısından önemlidir.

Diğer Hizmetlerimiz

Dava Dilekçesi Hazırlanması

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren, bazı istisnalar dışında, 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açılmalı, bunun için de hukuki argümanları

İstinaf ve Temyiz Yollarına Başvurulması

İlk derece Mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulması için gerekli dilekçelerin hazırlanması ve emsal nitelikli kararlar sunularak mükellefler

Dava Açma Konusunda Danışmanlık Verilmesi

Bir vergi uyuşmazlığı ile karşılaşılması halinde yargı yoluna gidilip dava mı açılmalı, yoksa idari başvuru yolları ile çözüm mü aranılmalı?

Emsal Mahkeme ve Danıştay Kararları Sunulması

Uyuşmazlığınızın çözümünde etkili olacak ilk derece Mahkeme kararları ile istinaf ve temyiz mercilerinin emsal kararlarının sunulması ile en kısa sürede

Bize buradan ulaşabilirsiniz

Müşteri Yorumları

Davamızı isınde uzman donanımlı bir ekibe emanet ettik. Dosyamız üzerinde detayli hazırlık yapıldıgını görmekten memnun olduk Uzman Vergici ekibine çok teşekkürler.

Raşit T.

Uzman Vergici ile tanıştığımız günden itibaren her türlü sıkıntımızda bize bir aile ferdi gibi yol gösterip yardımcı oldu. Kendisinin bize vermiş olduğu hizmet takdir edilecek düzeydedir. Yaptığı çalışmalar takdir edilesi, iyi ki yaşadığımız bu zorlu süreçte işinin ehli olan Uzman Vergici danışmanları ile çalıştık. Kendisi ile olan hem hukuki hem de insani muhabbbetimizin bir ömür…

Ali Rıza Kırcı

Öncelikle Uzman Vergici’ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Birçok avukat ve hukuk bürosu gezdim. Fakat en son Uzman Vergici ile tanışma fırsatım oldu. İçerisine düştüğüm bu haksız vergi cezaları nedeniyle bilgisine ve yol göstermesine ihtiyacım vardı. Anlatımları, konuya hakim olması ve insana güven veren duruşu ile, bana güven verdi. Birlikte bu zorlu yolda yürümeye karar…

Mehmet Yüksel