İstinaf ve Temyiz Yollarına Başvurulması

İstinaf ve Temyiz Yollarına Başvurulması

İlk derece Mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulması için gerekli dilekçelerin hazırlanması ve emsal nitelikli kararlar sunularak mükellefler lehine sonuç alınmaya çalışılması.

Bazı durumlarda ilk derece Mahkemelerinden beklenen sonuç elde edilemeyebilir. İlk derece Mahkemesince dava dosyasına yeterince nüfuz edilememesi, uyuşmazlığın niteliğinin yanlış ortaya konulması veya mevzuatın yanlış yorumlanması gibi nedenlerle açılan davalar reddedilebilir.
Bu durumda öncelikle süresi içerisinde doğru argümanlarla istinaf ve temyiz yollarına başvurulması çok önemlidir. Aksi halde aleyhe verilen kararlar kesinleşebilir.

İstinaf ve bazı durumlarda temyiz mercilerince verilen kararlar üzerine uyuşmazlıklar nihayete erdiğinden, istinaf ve temyiz süreçlerinin alanında uzman kişilerce yürütülmesi önemlidir.

Diğer Hizmetlerimiz

Dava Dilekçesi Hazırlanması

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren, bazı istisnalar dışında, 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açılmalı, bunun için de hukuki argümanları

İstinaf ve Temyiz Yollarına Başvurulması

İlk derece Mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulması için gerekli dilekçelerin hazırlanması ve emsal nitelikli kararlar sunularak mükellefler

Dava Açma Konusunda Danışmanlık Verilmesi

Bir vergi uyuşmazlığı ile karşılaşılması halinde yargı yoluna gidilip dava mı açılmalı, yoksa idari başvuru yolları ile çözüm mü aranılmalı?

Emsal Mahkeme ve Danıştay Kararları Sunulması

Uyuşmazlığınızın çözümünde etkili olacak ilk derece Mahkeme kararları ile istinaf ve temyiz mercilerinin emsal kararlarının sunulması ile en kısa sürede

Bize buradan ulaşabilirsiniz

Müşteri Yorumları

Davamızı isınde uzman donanımlı bir ekibe emanet ettik. Dosyamız üzerinde detayli hazırlık yapıldıgını görmekten memnun olduk Uzman Vergici ekibine çok teşekkürler.

Raşit T.

Uzman Vergici ile tanıştığımız günden itibaren her türlü sıkıntımızda bize bir aile ferdi gibi yol gösterip yardımcı oldu. Kendisinin bize vermiş olduğu hizmet takdir edilecek düzeydedir. Yaptığı çalışmalar takdir edilesi, iyi ki yaşadığımız bu zorlu süreçte işinin ehli olan Uzman Vergici danışmanları ile çalıştık. Kendisi ile olan hem hukuki hem de insani muhabbbetimizin bir ömür…

Ali Rıza Kırcı

Öncelikle Uzman Vergici’ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Birçok avukat ve hukuk bürosu gezdim. Fakat en son Uzman Vergici ile tanışma fırsatım oldu. İçerisine düştüğüm bu haksız vergi cezaları nedeniyle bilgisine ve yol göstermesine ihtiyacım vardı. Anlatımları, konuya hakim olması ve insana güven veren duruşu ile, bana güven verdi. Birlikte bu zorlu yolda yürümeye karar…

Mehmet Yüksel