Yabancı Firmalara da Açık Olan İhaleler Nedeniyle Ödenen Damga Vergileri Geri Alınabilir mi?

Yabancı Firmalara da Açık Olan İhaleler Nedeniyle Ödenen Damga Vergileri Geri Alınabilir mi?

Giriş

Yabancı firmalara da açık olan ihllaler nedeniyle ödenen damga vergileri geri alınabilir mi?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında; anılan Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilmiş, (I) sayılı tablonun “II-Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2. bendinde; ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm gereğince, kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların ihale kararları damga vergisine tabidir.

Ancak, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 5035 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile eklenen ek 2. maddesi ile döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur. Anılan maddede 09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Kanunla bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik uyarınca 09.08.2016 tarihinden itibaren yapılacak yabancı isteklilere de açık kamu ihalelerinde damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, yabancı firmaların teklif vermesi de gerekmektedir

09.08.2016 tarihinden önceki uygulamada ihalenin yabancı firmalara açık olması yeterliyken, 09.08.2016 tarihinden itibaren yapılan ihalelerde yabancı firmaların teklif vermesi de gerekmektedir.

İnceleme

Bu yasal düzenlemeleri belirttikten sonra, 09.08.2016 tarihinden önce ve sonra yabancı firmalara da açık olan kamu ihaleleri nedeniyle ödenen damga vergisinin iade alınıp alınamayacağına ve nasıl iade alınacağına bakalım.

Öncelikle, 09.08.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde damga vergisinin iade alınabilmesi için, ihaleye giren yabancı firmaların da teklif vermesi şartının aranılacağını belirtelim.

İkinci olarak, ödenen bir verginin geri alınabilmesi için “ihtirazı kayıt” konularak ödendikten sonra 30 gün içinde ilgili Vergi Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Şayet bu süre geçirilmişse artık iade, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen düzeltme-şikayet hükümleri kapsamında istenebilecektir.

Bunun için de yapılacak düzeltme başvurusunun 5 yıllık süre içinde yapılması zamanaşımı açısından önemlidir.

Düzeltme ve şikayet başvurularının 213 sayılı Kanuna uygun şekilde ve belli süreler içinde yapılması gerekli olup, burada başvurunun içeriği, şekli, süresi gibi hususlar ve sonrasında açılacak davada ileri sürülebilecek konular teknik bilgi gerektirdiğinden, bu alanda uzman kişilerden yardım alınarak yapılması tavsiye olunur.

Bu ve benzeri vergi uyuşmazlıkları konusunda gerekli danışmanlık hizmetleri tarafımızca sunulduğundan, bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Güncel makalelerimizi daha yakından takip edebilmek için twitter sayfamızı takip edebilirsiniz.

Diğer makalelerimizi bu alandan takip edebilirsiniz.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir