Dava Açma Konusunda Danışmanlık Verilmesi

Dava Açma Konusunda Danışmanlık Verilmesi

Bir vergi uyuşmazlığı ile karşılaşılması halinde yargı yoluna gidilip dava mı açılmalı, yoksa idari başvuru yolları ile çözüm mü aranılmalı? Bu konuda karar vermenize yardımcı olarak, lehinize olan yolun seçilmesi.

Vergisel bir işlem ile karşılaşıldığı zaman idari yol mu, yoksa adli yol mu izlenmesi gerektiği konusunda mükellefler çokça tereddüt edebilirler. Bazı hallerde yargı yoluna başvurulması doğru çözüm olurken, bazı durumlarda idari çözüm yollarına başvurulması daha yararlı sonuçlar doğurabilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununda uzlaşma, pişmanlık ve cezalarda indirim gibi bazı idari yollar düzenlenmiş olup, somut olayın durumuna göre bu yollardan birisi tercih edilebilir.

Uzlaşma, ancak ikmalen, resen ve idarece yapılan tarhiyatlarda başvurulabilen bir yoldur. Tarhiyat öncesi ve sonrası olmak üzere iki türü vardır. Uzlaşmada genellikle vergi ziyaı cezasında indirim yoluna gidilmektedir.

Cezalarda indirim usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası kesilmesi durumunda başvurulabilecek bir yoldur. Vergi ziyaı cezalarında indirim yoluna başvurulamaz. Duruma göre ½ ve 1/3 oranında indirim yapılır.

Kanundaki şartların taşınması halinde pişmanlık hükümlerinin uygulandığı durumlarda ise vergi ziyaı cezası kesilmez.
Mükellefin ve somut olayın durumuna göre yukarıda kısaca bahsedilen idari çözüm yollarına mı, yoksa dava yoluna mı gidilmesi gerektiği hususunda konusuna hâkim danışmanlardan görüş alınması mükellefler lehine sonuçlar doğuracaktır.

Diğer Hizmetlerimiz

Dava Dilekçesi Hazırlanması

Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren, bazı istisnalar dışında, 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açılmalı, bunun için de hukuki argümanları

İstinaf ve Temyiz Yollarına Başvurulması

İlk derece Mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurulması için gerekli dilekçelerin hazırlanması ve emsal nitelikli kararlar sunularak mükellefler

Dava Açma Konusunda Danışmanlık Verilmesi

Bir vergi uyuşmazlığı ile karşılaşılması halinde yargı yoluna gidilip dava mı açılmalı, yoksa idari başvuru yolları ile çözüm mü aranılmalı?

Emsal Mahkeme ve Danıştay Kararları Sunulması

Uyuşmazlığınızın çözümünde etkili olacak ilk derece Mahkeme kararları ile istinaf ve temyiz mercilerinin emsal kararlarının sunulması ile en kısa sürede

Bize buradan ulaşabilirsiniz

Müşteri Yorumları

Davamızı isınde uzman donanımlı bir ekibe emanet ettik. Dosyamız üzerinde detayli hazırlık yapıldıgını görmekten memnun olduk Uzman Vergici ekibine çok teşekkürler.

Raşit T.

Uzman Vergici ile tanıştığımız günden itibaren her türlü sıkıntımızda bize bir aile ferdi gibi yol gösterip yardımcı oldu. Kendisinin bize vermiş olduğu hizmet takdir edilecek düzeydedir. Yaptığı çalışmalar takdir edilesi, iyi ki yaşadığımız bu zorlu süreçte işinin ehli olan Uzman Vergici danışmanları ile çalıştık. Kendisi ile olan hem hukuki hem de insani muhabbbetimizin bir ömür…

Ali Rıza Kırcı

Öncelikle Uzman Vergici’ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Birçok avukat ve hukuk bürosu gezdim. Fakat en son Uzman Vergici ile tanışma fırsatım oldu. İçerisine düştüğüm bu haksız vergi cezaları nedeniyle bilgisine ve yol göstermesine ihtiyacım vardı. Anlatımları, konuya hakim olması ve insana güven veren duruşu ile, bana güven verdi. Birlikte bu zorlu yolda yürümeye karar…

Mehmet Yüksel